Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

České domácnosti se brzy zapojí do vyrovnávání sítě

V prosinci 2023 jsme společně s ČEPS provedli první test služeb výkonové rovnováhy v domácnostech v ČR. Ten potvrdil, že domácnosti jsou připraveny zapojit se do poskytování služeb výkonové rovnováhy.

Podpůrné služby výkonové rovnováhy jsou zásadní pro udržení stability sítě a rovnováhy mezi spotřebou a výrobou elektrické energie. Ta je v době rozvoje těžko predikovatelných obnovitelných zdrojů stále větší výzvou. Výkon slunečních nebo větrných elektráren může být obtížné predikovat. A pokud dojde k neočekávané situaci, je potřeba síť vyrovnat. O to se dnes v Česku starají primárně uhelné elektrárny, ty ale čeká postupný útlum. Pomoci je nahradit mohou právě podpůrné služby.

Co jsou to podpůrné služby?

Pomocné služby, které jsou nezbytné pro udržení spolehlivosti a stability rozvodné sítě. Jde například o vyrovnávání nabídky a poptávky v rámci sítě. Dělí se na dva typy. Prvním jsou služby výkonové rovnováhy (SVR), které se používají k zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou. Druhým jsou ostatní podpůrné služby, které slouží k zajištění kvality napětí a provozu přenosové sítě.

Do vyrovnávání sítě se dnes v Česku zapojují zejména průmyslové zdroje. V domácnostech ale leží ještě větší, zatím nevyužitý, potenciál energetické flexibility. Tedy možnosti přesunout spotřebu a výrobu v čase. Na rozdíl od průmyslových zdrojů jsou domácnosti přizpůsobivější a nejsou limitované procesy nebo jinými pravidly. Energetická spotřeba je tvořena asi z 15 % ohřevem vody a z 60 % vytápěním. U obou procesů je přitom velká míra flexibility. A velký potenciál je i v bateriích, kterými je vybaveno až až 97% nově instalovaných fotovoltaických elektráren v domácnostech s fotovoltaikou.

Definice podpůrných služeb, nákres vyrovnávání sítě, pozitivní regulační energie, rovnováha a negativní regulační energie

Jak to může fungovat v praxi?

Jednotlivá zařízení v domácnostech se spojí do jednoho bloku. Ten má ČEPS k dispozici pro vyrovnávání sítě. Ve chvíli, kdy je v síti přebytek elektrické energie, dá povel zapojeným zařízením, aby spustila spotřebu a přebytek elektřiny ze sítě odebírala. Funguje to ale i obráceně, často v kombinaci s blokem bateriových úložišť domácností s fotovoltaikou, které v případě zvýšené poptávky po elektřině ji naopak mohou do sítě dodat. Za tyto služby dostávají domácnosti náležitou finanční kompenzaci.

Pokud by tyto podpůrné služby zastávalo čím dál tím více domácností, mohli bychom postupně vypnout uhelné elektrárny, které se podílí na vysokých emisích v ovzduší.

Na vyrovnávání sítě se mohou podílet i domácnosti

Test podpůrných služeb na domácnostech jsme realizovali pomocí vzdáleného řízení systému fotovoltaických elektráren a na ně napojených baterií. Vysoký počet bateriových uložišť napojených na fotovoltaiky nabízí dvě možnosti zapojení do služeb výkonové rovnováhy. Využití baterie a snižování dodávky do sítě. My jsme pro test jsme využili baterie napojené na fotovoltaické systémy v předem oslovených domácnostech zákazníků Delta Green. Celkem proběhlo sedm testů, z toho pět úspěšných. Průměrná kapacita bateriového uložiště napojeného na fotovoltaiku byla 19.3 kWh, což je výrazně více, než uvádějí dostupné veřejné statistiky.

Test potvrdil, že domácnosti jsou připraveny zapojit se do poskytování služeb výkonové rovnováhy. Legislativně tomuto kroku nic nebrání. Službu plánujeme spustit ještě v roce 2024 a do řízení zapojit nejen domácnosti s fotovoltaikami, ale rozšířit je i o zařízení jako jsou elektroauta nebo tepelná čerpadla. V nejbližších měsících proběhnou dalších testy, do kterých bude zapojeno více druhů zařízení a bude také navýšen výkon.

Za předpokladu, že budou testy úspěšné, bude následovat certifikace agregačního bloku o velikosti 1 MW. Tímto výkonem ČEPS stanovuje minimální hranici pro vstup do služeb vyrovnávání sítě. Plně elektrifikovaná domácnost by podle našich odhadů mohla zapojením do podpůrných služeb vydělat až 10 tisíc korun ročně.

Zajímá vás více detailů? Přečtěte si celou studii nebo zhlédněte záznam webináře.