Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

JAK SPRÁVNĚ ČÍST VAŠE VYÚČTOVÁNÍ?

Spotová cena elektřiny je cena elektřiny, která se mění každou hodinu dne. Spotové nebo taky hodinové ceny elektřiny vznikají na základě nabídky a poptávky po elektřině v síti a také na základě toho, které zdroje elektřinu zrovna vyrábí.

SPOTOVÁ CENA ZA kWh

Částka, kterou platíte za silovou elektřinu, je odvozená od tržní ceny elektřiny na spotu Vaše spotřeba je zaznamenána na elektroměru a podle cen v jednotlivé hodiny daného měsíce, je zúčtována. Cena za silovou elektřinu je tedy výsledkem násobku objemu spotřebované energie a ceny elektřiny v dané hodině. Pro tento typ zúčtování je zapotřebí vlastnit elektroměr s průběhovým měřením.

REGULOVANÉ PLATBY

Výši regulovaných poplatků určuje správní orgán. Nelze do něj zasahovat dodavatelem. Delta Green tyto poplatky nijak neovlivňuje ani neupravuje.

NEREGULOVANÉ PLATBY

Výši neregulovaných poplatků si určuje Delta Green. Zároveň jsou to ale jediné položky, které Delta Green nějak upravuje.

ZA SLUŽBY OBCHODU

Tato cena je odvozena od ceny za službu která je účtována za mWh. Je to cena kterou určuje Delta Green. Spolu s cenou za odběrné místo je to jediná hodnota, kterou Delta Green ovlivňuje.

POPLATEK OTE

Jedná se o poplatek za činnost operátora trhu. Operátor trhu je akciová společnost vlastněná státem. Jejím hlavní úkolem je organizace trhu s elektřinou a plynem, a vyhodnocování odchylky mezi sjednanými a skutečnými dodávkami energií. Poplatek na provoz této organizace je 4,12 Kč bez DPH.

DAŇ Z ELEKTŘINY

Jedná se o ekologickou daň vyplývající ze závazků ČR vůči EU. Její výše je dána zákonem.

ZA PŘÍKON JISTIČE

Cena za rezervovaný příkon jističe se vztahuje k ceně, kterou platíte za schopnost jističe přenášet určité množství elektrického proudu. Kapacita jističe se obvykle udává v ampérech (A) a určuje maximální proud, který může procházet elektrickým obvodem bez jeho vyřazení.
Tento poplatek pokrývá náklady spojené s udržováním dostatečné kapacity v elektrické síti, aby bylo možné uspokojit maximální požadavky na příkon všech odběratelů. Určuje ho distributor (ČEZ, PRE, EG.D)

SYSTÉMOVÉ SLUŽBY A OZE

Tento poplatek představuje podporu provozovatelům elektráren z obnovitelných zdrojů jako jsou solární, větrné a vodní elektrárny. Vypočítá se podle vaší spotřeby na základě ceny 495 Kč/MWh bez DPH.

DISTRIBUCE

Distribuční poplatky určuje ERÚ (energetický regulační úřad) a jsou nezávislé na obchodníkovi. Je tedy jedno, jestli jsme na spotu u Delta Green nebo na fixním tarifu u ČEZu. Distribuční poplatek bude stále stejný.

Jinými slovy můžeme říct, že se jedná o poplatek za používání distribuční soustavy, tedy dráty, po kterých k vám domů putuje elektřina. Co se moc neví je fakt, že distribuce se platí jen na straně spotřeby.

ODBĚRNÉ MÍSTO

Poplatek za odběrné místo je částka, kterou určuje dodavatel elektřiny. Pokrývá jeho náklady na administrativu a náklady spojené s dodávkou energie.

Jaký je rozdíl mezi regulovaným a neregulovaným poplatkem?

Jakou část ceny ovlivňuje Delta Green?

PŘÍKLAD DOMÁCNOSTI

Všechny ceny jsou uváděny v Kč a s DPH 21 %.