Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

Vše, co byste měli vědět o Lex OZE II

Pokud novela projde Parlamentem, budou u nás moci vznikat energetická společenství, která mají definovanou právní formu i podmínky fungování. Jaké to jsou?

Energetické společenství má v současné verzi novely omezené pole působnosti.

Může existovat pouze mezi domy ležící na území 3 obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy. Co definované ovšem je, je maximální poměr hlasů, kterými může disponovat jeden člen společenství a to je 10 %.

Elektřinu bude možné sdílet nejen ve společenství s neomezeným počtem dalších odběrných míst napříč 3 obcemi, ale také skrze status aktivního zákazníka třeba mezi svou chatou a bytem v obytném domě. Tento způsob sdílení nebude geograficky omezený, může v něm však být kromě aktivního zákazníka dalších maximálně 10 odběrných míst. Všechna odběrná místa zapojená do sdílení elektřiny, musí disponovat průběhovým měřením. Chytrý elektroměr musí na své náklady dodat distributor.

Detaily a konkrétní podobu sdílení elektřiny ovšem novela zákona neobsahuje.

Rozsah a podmínky přístupu k údajům z měření v budoucnu stanoví vyhláškou Ministerstvo průmyslu a obchodu a další praktický postup stanoví Energetický regulační úřad. Komunitní energetika a vznik energetických společenství je významným krokem k rozvoji obnovitelných decentralizovaných zdrojů a k potenciální energetické nezávislosti. Benefity pro koncového uživatele jsou v praxi ale bohužel minimální.

Výhodou sdílení elektřiny bývá úspora na distribučních poplatcích. Lex OZE II ovšem s tímto nepočítá a distribuční poplatky se v případě České republiky budou týkat i těch, kteří elektřinu sdílí mezi sebou, nejen těch, kteří ji nakupují ze sítě. Reálně se tedy úspora u koncového zákazníka a člena energetického společenství propíše pouze na faktuře za spotřebovanou elektřinu ze sítě.

Finančně se sdílení elektřiny může vyplatit především zákazníkům s dlouhými, vysokými a fixovanými kontrakty na dodávku.

Namísto drahé fixované ceny z dob energetické krize by mohli teoreticky využít levnou elektřinu z fotovoltaiky a výrobcům nabídnout i o něco více, než je nyní tržní cena. Pro zákazníky na spotu představuje komunitní energetika z hlediska úspor pouze úsporu na poplatcích dodavateli, které jim za jiných okolností účtuje dodavatel za služby obchodu. Třetí skupinou, která díky sdílené elektřině něco ušetří, jsou plátci DPH. To se totiž v případě spotřeby elektřiny ze sítě platí, ale v případě sdílení nikoliv.

Zákon byl zatím jen schválen vládou, finální podoba po schválení parlamentem je nejistá. Návrh prošel spoustou změn a tato poslední verze byla upravena za zavřenými dveřmi MPO. Můžeme tedy jen odhadovat, jaké změny ještě novela získá a zda vzejdou v platnost.