Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Porozumět všemu na faktuře vašeho dodavatele může být pěkně náročný úkol. Cena elektřiny se totiž skládá ze spousty položek. Nejsrozumitelnější je rozdělení podle toho, jak se platí.

V takovém případě rozdělujeme fixní platby, které jsou každý měsíc ve stejné výši, a platby proměnlivé. Ty se účtují vždy za MWh. Mezi fixní platby patří poplatek za odběrné místo, poplatek za příkon jističe a poplatek OTE. Proměnlivé složky na faktuře zahrnují částku za spotřebovanou silovou energii, poplatek obchodníkovi, daň z elektřiny, distribuční poplatek, systémové služby a podporu OZE.

V tomto článku si vysvětlíme, jak se určuje cena proměnlivých částek. Ty se účtují vždy za MWh.

Silová elektřina

Částka, kterou platíte za silovou elektřinu, je odvozená od tržní ceny elektřiny na spotu. Vaše spotřeba je zaznamenána na elektroměru a podle cen v jednotlivé hodiny daného měsíce, je zúčtována. Cena za silovou elektřinu je tedy výsledkem násobku objemu spotřebované energie a ceny elektřiny v dané hodině. Pro tento typ zúčtování je zapotřebí vlastnit elektroměr s průběhovým měřením.

Služby obchodu

Nebo také poplatek obchodníkovi či poplatek za převzetí zodpovědnosti za odchylku. Obchodník za svého zákazníka přejímá zodpovědnost za odchylku, tedy odpovědnost, že správně odhadne, kolik elektřiny bude v každou hodinu dne zákazník spotřebovávat nebo vyrábět. Pokud v tomto odhadu udělá obchodník chybu, dostává se do tzv. odchylky a ve většině případů musí platit “pokutu” za to, že na síti způsobil svým nesprávným odhadem nerovnováhu, kterou někdo musel vyřešit. Součástí poplatku za služby obchodu je zisk obchodníka. Ten je však proměnlivý a závisí na tom, jak dobře dokáže odhadnout, kolik budou jeho zákazníci v každou hodinu dne spotřebovávat a vyrábět. U Nano Green je poplatek obchodníkovi: 350 Kč/MWh = 0.35 Kč/kWh pro spotřebu a 450 Kč/MWh = 0.45 Kč/kWh pro výrobu (pro zákazníky s měničem Victron v případě sdílení dat z FVE).

Distribuční poplatek

Tady začíná jít do tuhého. :) Distribuční poplatky určuje ERÚ (energetický regulační úřad) a jsou nezávislé na obchodníkovi. Je tedy jedno, jestli jste na spotu u Nano Green nebo na fixním tarifu u ČEZu. Distribuční poplatek bude stále stejný. Jinými slovy můžeme říct, že se jedná o poplatek za používání distribuční soustavy, tedy dráty, po kterých k vám domů putuje elektřina. Co se moc neví je fakt, že distribuce se platí jen na straně spotřeby. Pokud elektřinu vyrábíte a pak ji prodáváte do sítě (třeba jako přetoky z FVE), distribuční poplatek neplatíte. Došlo by totiž k tomu, že by platil distribuci jak výrobce, tak spotřebitel. Abyste zjistili, kolik přesně platíte v dané hodině za distribuci je potřeba zjistit si nejprve několik údajů:

- v jaké jste distribuční oblasti - to se většinou odvíjí od vaší lokality, na základě které spadáte buď pod ČEZ, PRE nebo EG.D

- jakou máte distribuční sazbu (D02D, D25d apod.) - distribuční sazba se určuje na základě zařízení, která máte doma a tuto informaci najdete na faktuře

- pokud máte dvoutarifní sazbu, tak v jakou denní dobu vám distributor účtuje vysoký tarif (VT) a kdy nízký tarif (NT)

- distribuční poplatek se pak bude pohybovat od 0.1 Kč/kWh (PRE v NT) až po 2.1 Kč/kWh (E.GD v jednotarifní sazbě)

Pro zjednodušení můžeme v zásadě rozdělovat dvě nejčastější skupiny zákazníků podle jejich distribuční sazby.

Ti, jejichž distribuční poplatek je konstantní nezávisle na denní dobu

Do této skupiny spadají lidé s distribuční sazbou D01d a D02d, kterým distributor účtuje pouze vysoký tarif (VT) během celého dne, a pak lidé s distribučními sazbami D35d, D45d, D57d, D56d, D61d, u nichž je cenový rozdíl poplatku mezi VT a NT zanedbatelný. Pokud spadáte do jedné z těchto kategorií, je vám v kontextu distribuce pravděpodobně jedno, kdy perete nebo pouštíte myčku, protože váš distribuční poplatek je vždy v zásadě stejný.

Ti, jejichž distribuční poplatek se liší v závislosti na to, ve kterou denní dobu elektřinu spotřebovávají

Do této kategorie spadají zákazníci s distribuční sazbou D25d aD27d. Těm po většinu dne distributor účtuje VT, ovšem zhruba 8 hodin během dne mohou využít NT a za distribuci platit výrazně nižší cenu. Možná to znáte pod pojmem "noční proud".

Cena elektřiny jako živý organismus

Když vezmeme v potaz VT a NT a k tomu navíc proměnlivou cenu elektřiny na spotu, která se mění každou hodinu, může se nám zdát, že před sebou máme živý organismus, který vypadá každou chvíli jinak. Měsíční platby jako je poplatek za OPM a poplatek OTE zůstávají neměnné. Částka za silovou elektřinu se mění a v závislosti na objemu spotřebované elektřiny. Na konci každého měsíce se liší také částka za daň z elektřiny, systémové služby, poplatek za převzetí odpovědnosti za odchylku, distribuci a podporu OZE. Tyto položky se totiž účtují za 1 MWh. Čím vyšší je v daném měsíci vaše spotřeba, tím vyšší jsou i tyto poplatky. Níže se můžete podívat na to, jak se v každou hodinu dne mění částka, kterou za elektřinu zaplatíte, popřípadě dostanete. Jedná se o příklad distribuční sazby D02d.

No jo, jak se ale celková cena za elektřinu počítá, když je cena na spotu záporná? A co dělat, když taková situace nastane? O tom si můžete přečíst v dalším článku.