Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

JAK NA SAMOODEČET?

Podívejte se, jaký typ elektroměru máte instalovaný a podle typu odečtěte příslušné hodnoty.

DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚR

Na displeji digitálního elektroměru je zobrazena spotřeba elektrické energie na 7 míst v celých kWh bez desetinných míst. Elektroměr po 8 sekundách přepíná zobrazení T1 (vysokého tarifu) T2 (nízkého tarifu), T3 a T4.

MECHANICKÝ ELEKTROMĚR

U mechanického elektroměru je odebraná elektrická energie zaznamenávána prostřednictvím dvou oddělených počítadel podle aktivovaného tarifu v jednotkách elektrické práce [kWh]. V barevně označené části číselníku je rozlišení na desetinná místa jednotek [kWh], která se do odečtu nezaznamenávají.