Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

Cestu k rozvoji obnovitelných zdrojů otevírá agregace flexibility

Řízením energetické flexibility bychom v dalších letech mohli snížit potřebu klasických zdrojů o výkon, jaký bude mít například nový dukovanský blok.

Zároveň by tento krok mohl otevřít cestu k rozvoji obnovitelných zdrojů, protože by flexibilita pomohla vyhladit jejich krátkodobé výkyvy.

Konkrétně má domácí síť potenciál navýšit podíl výroby z obnovitelných zdrojů až o 2 % ročně. To jsou nejvýraznější závěry studie o potenciálu agregace flexibility v Česku, kterou jsme zpracovali. 

Co je to flexibilní spotřeba?

Flexibilitu najdeme téměř všude, kde se vyrábí elektřina, akumuluje energie typu chlad nebo teplo a také tam, kde jsou v průmyslu procesy s úzkými hrdly (např. papírny). Nejvíce flexibility v průmyslu vidíme například v řízení elektrických pecí při výrobě oceli nebo skla. Na straně domácností nabízejí flexibilitu tepelná čerpadla, bojlery nebo třeba elektroauta.

Energii potřebuje každá firma a domácnost, ale ne vždy ji musí spotřebovávat v předem naplánovaném čase. Často je možné přizpůsobit čas spotřeby na dobu, kdy je to výhodnější, protože je cena elektřiny nižší. Této možnosti odložit spotřebu na příhodnější čas, kdy je cena elektřiny nižší, říkáme flexibilita spotřeby.  

I domácnosti mohou díky flexibilitě spotřeby v budoucnu ušetřit

Sektor domácností čeká ještě delší rozvoj, ale potenciál především v ohřevu vody a vytápění je veliký. Rozvoj elektromobility může elektrické sítí také pomoci. V praxi to funguje tak, že výkon jednotlivých zdrojů na dálku řídí agregátor tak, aby spotřebitelé elektřinu odebírali přednostně, když je její cena nejnižší. Zkušenosti ze západních trhů jako je Británie, Francie nebo Belgie ukazují, že agregátoři flexibility dokáží částečně nahradit fosilní elektrárny a umožňují přechod k digitální a udržitelné energetice.

Flexibilita pomůže řešit závislost na fosilních palivech

Právě na snižování závislosti na fosilních palivech a zvyšování podílu obnovitelné elektřiny, jsme se ve studii zaměřili.

„V diskuzi o dekarbonizaci sítě často zaznívá, že se nemůžeme spolehnout na obnovitelné zdroje, protože jejich výkon není stabilní. Výsledky naší studie ale ukazují, že agregace flexibility může být při splnění určitých podmínek jedním z řešení této situace. Potenciál flexibility v Česku je opravdu velký a její zapojení by mohlo pomoci vyřešit i budoucí složení energetického mixu, což je zvlášť v současné době velmi aktuální téma,” komentuje závěry studie jeden z jejich autorů, Prokop Čech.

 

Prokop Čech, hlavní analytik Nano Green

Snížení závislosti na ruském plynu

Pokud bychom v Česku začali řídit flexibilitu, dokážeme snížit potřebu klasických (především plynových) zdrojů ve špičkách o 0,9 až 1,3 GW. Nebude tak potřeba tolika záložních zdrojů a mírně se sníží se i závislost soustavy na plynu. Pro lepší představu: podobně velký výkon má například nový blok v Dukovanech nebo uhelná elektrárna v Počeradech.

Nahrazování fosilních palivech

Flexibilita by mohla pomoci nahrazení fosilních zdrojů těmi obnovitelnými. Dokáže pomoci stabilitě sítě a vyhladit krátkodobé výkyvy obnovitelných zdrojů.

 

Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů

Flexibilita by umožnila využít energii z obnovitelných zdrojů, která by případně byla navíc a nemusela by se ve větším množství vyvážet nebo jinak omezovat. Konkrétně má domácí síť potenciál navýšit podíl výroby z obnovitelných zdrojů až o 2 % ročně.

10 opatření, která umožní potenciál flexibility využívat

Ve studii navrhujeme i deset konkrétních opatření, která jsou potřeba k uvolnění plného potenciálu flexibility. Patří mezi ně například široké zavádění technologie chytrého měření, velkých tepelných čerpadel, nebo modernizace kotlů. Pokud by se je podařilo splnit, jako první by agregace flexibility mohla pomoci průmyslu a také domácnostem, zejména těm, které využívají baterie a tepelná čerpadla.

„Teď je ten správný čas, kdy bychom měli přemýšlet o tom, jak chceme, aby fungovala naše energetická síť, jaký má být mix jejího složení. Agregace flexibility může akcelerovat růst obnovitelných zdrojů, pomoci stabilitě sítě a umožnit větší využití levné energie, kterou bychom jinak třeba vyvezli. Její potenciál je velký,” uzavírá Prokop Čech.

O studii

Studii Flexibilitou ke snížení potřeby kapacity fosilních paliv zpracoval tým analytiků Nano Energies pod vedením Mgr. Prokopa Čecha, LLM v prvním pololetí roku 2022.

Pokud Vás zajímají podrobnosti, podívejte se na záznam a přečtěte si celou studii.

>>> Záznam z konference Share Your Energy, na které jsme hlavní závěry prezentovali

>>> Shrnutí hlavních závěrů studie (v češtině)

>>> Celá verze studie (v angličtině)