Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

Jak a kdy se projeví maximální ceny energií?

Vláda svým nařízením stanovila maximální ceny elektřiny a plynu. Cenový strop pomůže domácnostem, živnostníkům a firmám připojeným na nízké napětí zvládnout vysoké ceny energií.

Jaká bude cena silové elektřiny?

Vláda stanovila cenové stropy ve výši 6 050 Kč vč. DPH / MWh elektřiny a 3 025 Kč vč. DPH / MWh plynu.

Kolik díky zastropování cen ušetříte?

Po zahrnutí distribučních poplatků zaplatí běžná domácnost s průměrnou spotřebou elektřiny 2 MWh ročně za elektřinu přibližně 13 677 Kč. 

Kdy začnou maximální ceny platit?‍

Zastropování cen bude platit po celý rok 2023 s možností prodloužení do dalšího roku. 

Je potřeba o nové ceny zažádat?‍

Maximální ceny začnou platit automaticky a není potřeba o ně žádat.

Týká se zastropování i spotového tarifu Nazeleno FLEXI?

Ano, zastropování se týká i spotových tarifů, u kterých maximální stanovená cena (6 050 Kč vč. DPH /1 MWh) ochrání spotřebitele před výkyvy tržních cen. 

Jaká cena bude platit, když tržní cena silové elektřiny nedosáhne vládou stanoveného stropu?

Pokud by pokračoval příznivý vývoj na energetických trzích a ceny energií v roce 2023 klesaly (podobně jako během letošního září a října), může být cena za spotřebovanou elektřinu v tarifu Nazeleno FLEXI dokonce nižší, než je stanovený strop. Tarif Nazeleno FLEXI totiž kopíruje vývoj cen na trhu, a proto můžeme ve výpočtu záloh zohlednit případné klesající ceny. Když budou tržní ceny vyšší než stanovené maximální ceny, pro výpočet měsíční záloh použijeme zastropovanou, tedy nižší cenu.

Změní se cena elektřiny také u fixovaného tarifu Nazeleno?

Ano, maximální ceny elektřiny platí pro všechny naše tarify, včetně těch fixovaných. Pokud je vaše cena nižší, než je stanovený strop, budete nadále hradit cenu stanovenou ve smlouvě. Pokud je vaše cena vyšší a máte roční plán záloh, v zálohách za energie se opatření projeví již letos během listopadu. V upraveném rozpisu na následujících dvanáct měsíců, který vám zašleme v průběhu listopadu, použijeme pro výpočet maximální cenu elektřiny a plynu. 

Platí zastropování i pro větší firmy? ‍

Firmy připojené na vysoké a velmi vysoké napětí budou mít cenový strop stanovený na 80 procentech nejvyšší spotřeby za posledních pět let. 

Jaké budou ceny zemního plynu?‍

Zastropování cen u zemního plynu se týká domácností a firem s roční spotřebou do 4 200 MWh. 

Bude pokračovat podpora v tzv. úsporném tarifu?

Nově schválený cenový strop od ledna 2023 nahradí vládní příspěvek na energie v úsporném tarifu.