Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

Jakou slevu na energie přinese vládní úsporný tarif?

Úsporný tarif je jednorázový státní příspěvek určený všem domácnostem, které mají smlouvu s dodavatelem elektřiny. Kromě tohoto příspěvku pomůže stát domácnostem a firmám také formou odpuštění poplatků za podporované zdroje energie. Podívejte se, jak se vládní podpora projeví ve vašich zálohách.

Kdo a kdy podporu obdrží?

Příspěvek vám jako váš dodavatel elektřiny poskytneme automaticky, pokud jste s námi měli ke dni 23. 8. 2022 uzavřenou smlouvu.

Jaký příspěvek letos dostanu?

Výše podpory závisí na distribuční sazbě, kterou jste ve svém doběrném místě využívali ke dni 23. 8. 2022. Pro nejběžnější sazbu pro domácnosti D02 je pro rok 2022 příspěvek stanoven ve výši 3 500 Kč. Výše podpory pro všechny sazby uvidíte v této tabulce:

Pro distribuční sazbu určenou k nabíjení elektromobilů (D27d) a pro tzv. víkendový tarif využívaný chataři a chalupáři (D61d) nebyl příspěvek stanoven.

Kdy mi podporu poskytnete?

Příspěvek pro rok 2022 vám u tarifu Nazeleno FLEXI promítneme do zálohy za říjen až do výše podpory. Pokud je vaše říjnová záloha nižší než výše podpory, navýšíme zálohu za říjen až do výše podpory, abychom ji mohli uplatnit celou.  

Pokud vám poskytujeme zelenou elektřinu v jiném tarifu, podporu promítneme do záloh v říjnu, listopadu a prosinci 2022 ve výši jedné třetiny podpory.

Pokud u vás evidujeme dluh za vyúčtování elektřiny, použijeme státní podporu na jeho úhradu. Zbývající část převedeme do záloh na následující měsíce.

V případě, že budete mít řádnou, mimořádnou nebo konečnou fakturaci za období po 1. říjnu 2022, zúčtujeme vám ihned plnou výši podpory.

Jak získám podporu, pokud již nejsem vaším zákazníkem nebo smlouvu ukončím do 30. 9. 2022?

V tomto případě vám do 15. října 2022 zašleme státní podporu přímo na váš účet nebo složenkou.

Nemám předepsané zálohy. Jak získám státní podporu?

Podporu převedeme na váš zákaznický účet a budeme Vás o tom e-mailem informovat. Zúčtování této podpory uvidíte ve fakturaci za říjen 2022, kterou vám zašleme v průběhu listopadu.

Můžu mít nulovou zálohu?

Určitě ano! A bude to dokonce velmi častý případ. Takovou dobrou zprávou potěšíme všechny zákazníky, jejichž měsíční záloha je nižší než 2 000 resp. 3 500 Kč měsíčně. Vládní podpora totiž pokryje celou zálohu na říjen.  

Co když je moje měsíční záloha nižší než samotný příspěvek?

Jsou-li vaše zálohy nižší než příspěvek, podporu rozložíme do dvou, resp. tří měsíců do konce roku. Například pokud je vaše distribuční sazba D02, máte nárok na příspěvek ve výši 3 500 Kč. Je-li ale vaše měsíční záloha pouze 2 000 Kč, v říjnu nebudete platit žádnou zálohu a v listopadu zaplatíte zálohu, která bude o 1 500 Kč nižší.

Je potřeba o vládní podporu žádat?

Ne. Příspěvek státu a odpuštění poplatku na obnovitelné zdroje (tzv. POZE) vám jako váš dodavatel poskytneme automaticky a nemusíte o nic žádat.

Zašlete mi nový rozpis záloh?

Ano. V průběhu září od nás obdržíte nový rozpis záloh, ve kterém uvidíte přesnou výši uplatněného příspěvku.

Zohledníte v ceníku odpuštění příspěvku za OZE?

Ano. Součástí vládní podpory je totiž i odpuštění poplatku POZE, který je součástí regulovaných poplatků. Odpuštění se týká od 1. října až do konce roku 2023 všech zákazníků z řad domácností i podnikatelů, kteří mají odběrné místo na elektřinu.

Změní se zálohy po vyhlášení maximálních cen (tzv. zastropování)?

Legislativní proces, který by měl stanovit maximální ceny elektřiny, stále probíhá. Jakmile budeme znát přesnou podobu zákona a termín platnosti opatření, dáme Vám co nejdříve vědět.