Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

Planetu sužují požáry. Přispějí k prevenci alternativní zdroje energie?

Stovky tisíc hektarů spálených lesů, mrtvá zvířata i lidé, ovzduší zamořené kouřem a popelem – obří lesní požáry v roce 2019 zdevastovaly řadu míst naší planety a ani v současnosti se situace nelepší. Jakou roli v prevenci požárů mohou hrát obnovitelné zdroje energie?

Zemi sužují požáry

Ničivé lesní požáry jsou přírodní katastrofy, které jen obtížně dokážeme zastavit, zvláště když počasí nestojí na naší straně. Vedle přirozených příčin, například zásahu blesku, za nimi stojí často člověk. Na začátku zkázy obrovského území často bývá odhozená cigareta, oheň zapálený na nevhodných místech, ale může jít i o dopady hospodářské činnosti a závady na elektrických rozvodech a zařízeních.

Poslední z příčin pravděpodobně stála za nejničivějšími požáry v historii Kalifornie, při kterých v roce 2018 v okolí města Paradise zemřelo přes 80 lidí a desetitisíce přišly o střechu nad hlavou. Jeden z dodavatelů energie oznámil úřadům, že krátce před vypuknutím požáru zaznamenal poruchu na jednom ze svých zařízení.

K prevenci požárů mohou přispět i alternativní zdroje energie

S extrémně vysokými teplotami a dlouhotrvajícím suchem, díky nimž se požáry vymykají kontrole, však musíme počítat i do budoucna. K prevenci podobných událostí mohou přispět i alternativní zdroje energie, například lokální solární systémy. Ty mohou dodávat energii malým komunitám a lze je jak připojit k rozvodné síti, tak provozovat samostatně jako ostrovní systémy.

Jak pomáhá s prevencí požárů fotovoltaika?

Podle americké novinářky Emily Folkové mohou malé fotovoltaické elektrárny pomáhat předcházet požárům několika způsoby. „Systémy pracující nezávisle na hlavní rozvodné síti jsou samozřejmě samostatnější, pokud dojde k poruše. Provozovatelé mohou rychle zjistit a opravit závadu na zařízení, což u stávajících elektrických sítí vyžaduje značný čas,“ vysvětluje na serveru EnergyCentral.com, zaměřeném na obsah určený profesionálům z oblasti energetiky.

Dalším přínosem využití sluneční energie je stejně jako u dalších obnovitelných zdrojů snížení emisí skleníkových plynů, které přispívají k nežádoucímu oteplování planety. Stále četnější a rozsáhlejší lesní požáry, ničivé bouře, záplavy a další přírodní katastrofy patří k dlouhé řadě závažných problémů, které lidstvu změny klimatu přináší. Každé řešení, které tento klimatický vývoj pomůže zbrzdit, je proto žádoucí.

Z hlediska možnosti vzniku požáru je střešní fotovoltaika také bezpečnějším náhradním zdrojem elektřiny než obvykle používané generátory spalující benzín či naftu. „Chyba uživatele může zvýšit riziko požáru u těchto zařízení. Díky přechodu na solární energii by uživatelé mohli použít připravenou baterii, která by udržovala v chodu základní spotřebiče, pokud by úřady potřebovaly přerušit hlavní přívod elektřiny během období silného větru a podobně,“ uvažuje Emily Folková. Zásoba solární energie z akumulátoru poslouží uživatelům samozřejmě i v případě neplánovaného rozsáhlého výpadku dodávky elektřiny, takzvaného blackoutu.

Nové technologie, nová požární rizika

Využití fotovoltaiky na střechách domů s sebou na druhé straně samozřejmě přináší i dosud neznámá požární rizika – v případě požáru takové budovy nemohou hasiči použít standardní postupy likvidace ohně kvůli nebezpečí zásahu elektrickým proudem. „Základním pravidlem při hašení fotovoltaiky je, že se zásah vede, jako by se jednalo o zařízení pod napětím. Ani při odpojení fotovoltaických panelů od střídače totiž nelze vyloučit, že vodiče vedoucí od fotovoltaických panelů budou pod napětím,“ uvedla například tisková mluvčí krajského Hasičského záchranného sboru Vendula Horáková, když komentovala složitý boj s požárem rodinného domu se střešními solárními panely, který se odehrál na Pardubicku v roce 2018.

Správně nainstalované solární panely představují jen minimální riziko vzniku požáru

Nejen hasiči, ale i stavebníci a provozovatelé solárních elektráren musí proto dobře chápat rizika zásahů při požárech budov s fotovoltaikou a být na ně připraveni. V České republice mají od dubna 2016 zdarma k dispozici publikaci Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence. „Brožura má spíše preventivní charakter. Pokud je fotovoltaický panel nainstalován na střechu předepsaným způsobem, riziko vzniku požáru je minimální. Výroba elektřiny ze slunce se proto řadí k nejbezpečnějším,“ konstatovala Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka Solární asociace.