Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

S novým technologickým tarifem přineseme levnější a ekologičtější elektřinu

Představte si, že žijete ve Velké Británii a displej mobilního telefonu vám právě ukazuje, že váš bojler právě nahřál vodu, protože vyhodnotil, že je v aktuální hodině nejlevnější cena elektřiny. Podobně chytře se zachovalo i vaše elektroauto nebo tepelné čerpadlo. Večer jen spokojeně zkontrolujete, jaké náklady za energie vaše spotřebiče ušetřily, protože uměly správně vyhodnotit, kdy je pro vás nejvýhodnější spotřebovávat elektřinu.

Britům, kteří mají chytrou elektrickou síť a ve svých domácnostech chytré elektroměry, můžeme zatím závidět. Ale jednu dobrou zprávu pro vás přeci jenom máme. Na podobném tarifu, který nám všem pomůže ušetřit za energie, již dnes pracujeme. Podívejte se, kam směřujeme a jakou cestu musíme v Česku společně ujít.

Chytrá a levná energie ve vaší zásuvce

Abyste i vy mohli doma co nejdříve přesouvat část spotřeby do doby, kdy je elektřina levná (což je v době, kdy je v síti více zelené energie a je tedy navíc ekologičtější), vyvíjíme platformu, která bude celý proces řídit. Jaksi ji můžete představit?

- Jako mobilní aplikaci pro chytrou domácnost, která každou hodinu sleduje současné a budoucí ceny energií a podle jejich pohybu optimalizuje spotřebu zapojených zařízení jako je třeba právě váš bojler.

- Celý systém vás nižší cenou elektřiny odměňuje za to, že spotřebováváte energii přednostně v době, kdy ji ve větší míře vyrábějí obnovitelné zdroje.  

- Podobně jako jiné aplikace pro chytrou domácnost vás ani naše platforma nebude zatěžovat neustálým sledováním toho, co se děje. Vše bude díky vzdálenému řízení probíhat automatizovaně a vy jen budete sledovat, kolik díky flexibilní spotřebě šetříte.

- Když se budete chtít stát opravdu aktivním spotřebitelem, můžete upozornění na cenu využívat i pro přesun spotřeby dalších domácích zařízení jako je třeba pračka a myčka na nádobí.

My jsme se do našich plánů zamilovali na první pohled, protože vám tak budeme moci poskytovat zelenou elektřinu s daleko větší přidanou hodnotou.

Díky chytrému a flexibilnímu řízení spotřeby vám ušetříme náklady na energie, a navíc podpoříme využívání obnovitelných zdrojů energie. Ty jsou totiž tím nejlevnějším zdrojem energie, protože na rozdíl od uhelných nebo jaderných elektráren nepotřebují palivo ani neplatí emisní povolenky.

Jsme přesvědčeni, že když začneme využívat více energie v době, kdy ji vyrábějí obnovitelné zdroje, a méně v době, kdy se elektřina vyrábí z uhlí a plynu, podaří se nám zvýšit podíl čisté elektřiny v síti.

Abychom vám mohli platformu nabídnout, čeká nás ještě několik úkolů. A pro jejich pochopení je důležité porozumět, jak energetická síť funguje. Tak se na to pojďme podívat.

Elektřiny musí být stále tak akorát

Výroba elektřiny musí být vždy téměř stejná jako její spotřeba. A tak to zůstane, než se nám podaří vyřešit, jak dlouhodobě, efektivně, levně a ve velkém měřítku ukládat elektrickou energii. Právě rovnováha mezi výrobou a spotřebou je zásadní. Pokud je porušena, hrozí strmý nárůst cen a v extrémním případě nerovnováhy i blackout. Výjimečné příklady ukazují, že k výpadkům sítě může skutečně dojít. Stalo se tak třeba v Texasu v roce 2021, kdy kvůli bouřím, výpadkům a vysoké poptávce vystoupala cena elektřiny v přepočtu na více než 200 tisíc korun za MWh a zde se cena zastavila jen pro to, že to byl regulovaný strop. V Česku je za zachování rovnováhy zodpovědný ČEPS, který při nerovnováze povolává do služby záložní elektrárny na fosilní paliva.  Existuje ale i nástroj, kterým motivovat spotřebitele k přizpůsobení spotřeby aktuální výrobě. Říká se tomu flexibilní řízení spotřeby, které mohou zatím využít jen velké průmyslové podniky, ale do budoucna to budou i domácnosti.

Elektřina na zavolání

Dlouhá léta jsme energii vyráběli z fosilních paliv. V případě spotřeby stačilo operativně zvýšit výkon a výroba se přizpůsobila aktuálním potřebám sítě. Strana spotřeby byla neměnná. Konečný uživatel nevěděl, jaká je aktuální cena na energetickém trhu a platil fixní cenu za odebranou elektřinu, ať už ji odebral kdykoliv.

Tento systém ale není udržitelný, vede k rostoucím nákladům a musí se změnit. S raketově rostoucími cenami komodit (především zemního plynu a uhlí) stoupají i ceny elektřiny. Levnou elektřinu můžeme mít k dispozici, ale už ne na zavolanou.

Obnovitelné zdroje poskytují nejlevnější zdroj elektřiny, ale ze své povahy nejsou řiditelné. Dostatek levné elektřiny je, když fouká a svítí a vyrábějí ji solární a větrné elektrárny. Moderní udržitelná energetika musí umět správně reagovat na situaci na trhu.

Je to jednoduché: více obnovitelných zdrojů = levnější energie

Jak tedy přesunout naši spotřebu do doby, kdy je elektřina levná, což je v době, kdy je v síti více zelené energie? 

Jedním z řešeních je flexibilní řízení naší spotřeby. Spousta spotřeby elektrické energie není pevně vázaná na konkrétní čas. Máte-li doma elektromobil a ráno jedete do práce, pak je vám jedno, jestli se začne nabíjet v 7 hodin večer, když přijedete z práce (a ceny jsou nejvyšší) nebo až v noci, kdy je poptávka po elektřině výrazně nižší a ceny jsou nízké. Stejně tak elektrický bojler, musí zajistit, že budete mít teplou vodu, až se půjdete sprchovat, ale přesnou hodinu sepnutí lze posunout, aniž byste si efektu všimli. Zaplatíte tak výrazně nižší cenu.

Tepelná čerpadla, domácí bateriové systémy a další technologie, které doma využíváte, s sebou nesou příležitost, jak můžete spotřebovávat elektřinu chytře a levně.

S rozvojem obnovitelných zdrojů lze očekávat, že volatilita ještě vzroste. Budou hodiny, kdy bude elektřina v podstatě zadarmo a naopak hodiny, kdy bude extrémně drahá. A profitovat z toho budou všichni, kteří budou schopni se přizpůsobit.

Začíná to u chytrých elektroměrů

Abychom mohli takový technologický tarif začít využívat, musíme mít data z chytrých elektroměrů, které jsou schopné průběžně měřit spotřebu. Bez nich bychom řídili energetiku naslepo.

Chytré měření dnes mají k dispozici již domácnosti s fotovoltaickou elektrárnou. Od roku 2024 budou od distributorů získávat chytré elektroměry i firmy a domácnosti s velkou spotřebou a pak i ostatní spotřebitelé.

Prvním krokem k flexibilnímu řízení spotřeby je zavedení spotových tarifů, které svou cenu odvíjí od aktuální ceny na burze. Fungují jako nositel informace o situaci na energetických trzích, na základě kterých spotřebitel může své chování přizpůsobit. Zahraniční příklady ukazují, že to je možné a že zákazníci mohou ušetřit.

Flexibilní spotřeba

S rozvojem elektromobility, tepelných čerpadel a elektrifikace dalších sektorů, spotřeba elektrické energie dlouhodobě nejspíše poroste. Prediktivní řízení, chytré technologie, to vše nám umožní dlouhodobě transformovat energetiku. Flexibilní řízení spotřeby sebou navíc nese řadu pozitiv.

Flexibilita umožňuje spotřebovávat elektřinu, když je levná a pomáhá tak snižovat náklady nejen jednotlivcům. Ve chvíli, kdy se spotřeba neumí přizpůsobit výrobě, nemohou lidé reagovat na změny cen, a to je tlačí dále vzhůru. Cena elektřiny je určována tím posledním, nejdražším zdrojem. I malá změna na straně poptávky tak může výrazně ovlivnit cenu pro všechny.

Díky možnosti částečně se přizpůsobit na straně spotřeby, dokážeme na straně výroby zapojit více obnovitelných zdrojů. Flexibilita pomůže zajistit stabilitu sítě a pomáhá rozvoji moderní udržitelné energetiky.

Naše vize energetiky

Energetika nemusí být špinavá a drahá, jak je tomu dnes. Jednoduché řešení neexistuje a cesta k moderní, decentralizované a udržitelné energetice vyžaduje změnu toho, jak systém nyní funguje.

Příležitost, jak snížit ceny energie a přejít od uhlí a plynu na budoucnost obnovitelných zdrojů je mnohem blíž, než si myslíte.

Umět se přizpůsobit bude zásadní vlastnost, kterou jsme dodnes řešit nemuseli. A díky chytrým technologiím si ani nemusíme všimnout, že nějaká změna probíhá. Výsledkem může být elektřina, která tolik nezatěžuje životní prostředí, je levná a není tolik závislá na geopolitické situaci ve světě. A to je přesně ten obrázek, který chceme všichni vidět.