Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

Co znamená marže při výkupu elektřiny?

Chcete prodávat přetoky ze své fotovoltaické elektrárny do sítě, ale nerozumíte tomu, proč byste za to měli ještě platit? V tomto článku si povíme, co je to vlastně ten “poplatek za výkup” nebo-li “marže při výkupu”, jak ji někteří dodavatelé nazývají.

Poplatek, který si dodavatelé berou za to, že jejich prostřednictvím můžete prodávat přetoky ze své fve, se pohybuje od 0,5 Kč do 1 Kč/kWh. Tato částka ale zdaleka nejde celá do kapsy dodavatele. Naopak. Většina poplatku pokrývá odchylku, která vzniká při predikci výroby a spotřeby všech zákazníků daného dodavatele vždy den dopředu. Tato odchylka se platí distributorovi podle reálné spotřeby a výroby zákazníků. Až to, co po zaplacení odchylky zbyde, je uváděná marže (poplatek za výkup). Pojďme se nejprve blíže podívat na to, ….

Co je to ta odchylka?

Podstatou fungování trhu s elektřinou je neustálá rovnováha mezi její výrobou a spotřebou. V případě, že tomu tak není, hrozí blackout (výpadek sítě). Dokážete si jistě představit, o jak komplikovaný proces vzhledem k množství výrobců i spotřebitelů elektřiny jde.

V praxi to znamená, že dodavatel elektřiny je povinnen dodávat do sítě přesně takové množství elektřiny, které přislíbil od svých výrobců dodat a zároveň je povinnen odebírat takové množství, které přislíbil, že jeho odběratelé spotřebují. To se děje na úrovni hodin.

Také my jsme, jakožto dodavatel, povinni každý den ve stejný čas predikovat, kolik elektřiny do sítě dodáme a kolik spotřebujeme a na základě této predikce si u OTE (operátor trhu s elektřinou) koupit odpovídající množství elektřiny pro naše zákazníky. Tato predikce se dělá velmi těžko, protože v dnešní době každý vyrábí i spotřebovává každý den jiné množství elektřiny, které nelze předpovídat. Pokud dojde k rozdílu mezi plánovanou a skutečnou výrobou nebo spotřebou, což je děje velmi často, vzniká "odchylka".

Zodpovědnost za tuto odchylku na sebe bere dodavatel. V případě, že do sítě dodá jiné množství elektřiny, než deklaroval, a spotřebuje více/méně, než plánoval, je nutné zaplatit tuto odchylku. Pro zjednodušení ji můžete chápat jako jakousi “pokutu” za nedodržení plánu.

Platí ji každý dodavatel, protože výroba i spotřeba se zpravidla liší od jeho odhadů, ať jsou sebevíc sofistikované. Pro zjednodušení uvedeme příklad. My, jako váš dodavatel víme, kolik zpravidla spotřebováváte, v jaké časy nejčastěji a kdy a kolik také můžete s ohledem na počasí vyrábět a prodávát. Nějakou představu o vaší spotřebě a výrobě tedy máme. Pokud ovšem začne podle předpovědi svítit slunce, ale vy se zrovna nečekaně rozhodnete, že si upečete bábovku v elektrické troubě, tak veškerou elektřinu, o které jsme si mysleli, že ji prodáte do sítě, spotřebujete. Tím nám vzniká odchylka, kterou jsme nedokázali predikovat.

Odchylka se pohybuje od 70 % do 120 % poplatku podle typu odběrného místa. Někdy je tedy naše marže 30 %, jindy jsme naopak ve ztrátě.

Jak vysoký je poplatek za výkup elektřiny?

Poplatek za výkup elektřiny se pohybuje od 0,5 Kč do 1 Kč/kWh. Záleží to na dodavateli a jeho podmínkách. My v Nano Green si za převzetí zodpovědnosti za odchylku bereme 0,9 Kč/kWh. V případě, že od nás ale elektřinu také odebíráte, představuje pro vás poplatek pouze 0,6 Kč/kWh. Jen pro dokreslení - při prodeji přetoků za spotové ceny budete s největší pravděpodobností prodávat za 3-5 Kč/kWh. Za každé kWh si tedy odečtěte tento poplatek. Kolik to ale dělá v součtu? Ukážeme si to na modelovém příkladu.

Pokud prodáte ročně 4 MWh, můžete z tohoto prodeje za spotové ceny získat 12 000 - 20 000 Kč. Roční poplatek za převzetí zodpovědnosti za odchylku bude v takovém případě 2400 Kč za předpokladu, že již jste naším zákazníkem a elektřinu od nás odebíráte nebo 3600 Kč pokud jím ještě nejste.

Našli jste dodavatele, který si za převzetí zodpovědnosti za odchylku účtuje méně? V součtu to zas takový rozdíl být nemusí. Pokud například dodavatel A účtuje 0,45 Kč/kWh a dodavatel B účtuje 0,6 Kč/kWh, v ročním součtu je rozdíl mezi těmito dodavateli 800 Kč, což je v kontextu všech nákladů zanedbatelné číslo. Doporučujeme se proto dívat i na jiné parametry, na základě kterých si dodavatele vyberete. Někteří mohou mít v podmínkách např. závazek k minimálnímu množství prodeje do sítě, zbytečně dlouhou výpovědní lhůtu nebo další skryté poplatky.

Snažíme se být vždy maximálně transparentní. V našem ceníku tedy najdete vždy jednoduše a pochopitelně rozepsané, za co vlastně platíte a komu.