Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

O 30% nižší účet za elektřinu bez snížení spotřeby

Co je to flexibilita a jak ovlivňuje cenu elektřiny? Jak se dá šetřit i bez omezování spotřeby? Na jaká zařízení dává smysl se zaměřit?

Zatímco s chytrým elektroměrem může zůstat objem spotřebované elektřiny stejný a přesto se dá výrazně ušetřit, u klasických elektroměrů je potřeba k dosažení úspory snížit množstvím spotřebované elektřiny. Úspory snížením spotřeby velice podrobně adresuje tento vládní web, a proto se zaměříme hlavně na možnosti úspor pomocí flexibility.

Chytrý vs. klasický elektroměr

Chytrý elektroměr

Elektroměr, který měří spotřebu elektřiny po hodinách. Spotřebované množství je pak pronásobeno aktuální cenou. U těchto elektroměrů (často označovaných jako průběhový nebo elektroměr typu B) probíhá odečet vzdáleně každý měsíc. Chytrý elektroměr mají v Česku převážně jen majitelé fotovoltaiky, se kterou jim ho povinně musí distributor instalovat.

Klasický elektroměr

Měří jen celkové množství spotřebované elektřiny. Na elektroměru je tedy vidět jen celková spotřeba od jeho namontování. Odečty se dělají jednou za rok a často manuálně.

Protože se elektřina obchoduje po hodinách, je potřeba i pro klasické elektroměry zajistit rozložení roční spotřeby do jednotlivých hodin. To je dáno dlouhodobým statistickým průměrem spotřeby v Česku, který popisuje typový diagram dodávky, tzv. TDD. Z toho bohužel plyne, že když budete spotřebovávat elektřinu jen v levné hodiny, nijak to neovlivní váš účet, protože vaše spotřeba v jednotlivých hodinách je dána statistickým průměrem dle vybraného TDD a jediná možnost úspor je snížením množství spotřebované elektřiny.

Flexibilita a úspory

Dlouhodobý vývoj spotu

Pojďme se podívat na možnosti úspor hlavně z pohledu flexibility - tedy přesunu spotřeby do levných hodin u domácností s chytrým elektroměrem.

V níže uvedených výpočtech je pro průměrnou cenu elektřiny použita částka 6,1 Kč/kWh - to je průměrná cena spotové elektřiny za období od 1. 1. 2022 do 16. 11. 2022 (datum vzniku tohoto článku). Tato částka zní jako vysoká, je ale potřeba si uvědomit, že současné ceny jsou historicky vůbec nejvyšší. Průměrná spotová cena v roce 2020 byla pouhých 0,89 Kč/kWh. Aktuální průměrné akviziční ceny ne-spotových produktů tří největších obchodníků jsou ve výši 8,58 Kč/kWh silové elektřiny (platí pro nejčastější sazbu D02d).

Jak se mění ceny spotu v čase?

Výchozí místo, kde se hodinové ceny “rodí”, je OTE neboli Operátor trhu s elektřinou. Ten zajišťuje synchronizaci nabídky a poptávky pomocí tzv. principu merit order, což v praxi znamená, že cenu určuje tzv. závěrná elektrárna - tedy ta nejdražší, která vybranou hodinu dodává.

Denní hodinové ceny se vyhlašují vždy nejpozději do 14:30 předchozího dne. Najdete je přímo na webu OTE nebo se dají přehledně a agregovaně sledovat na stránkách Spot Market Indexu.

Když se podíváme na agregovaná data, tak takto vypadal průměrný den v roce 2022:

Průměrná hodinová cena za rok 2022 k 14.11.2022

Průměrný pokles hodinových cen k dennímu maximu za rok 2022 k 14.11.2022

Průměrný týden zase vypadal takto:

Na první pohled jsou vidět znatelné rozdíly mezi nejdražší a nejlevnější hodinou a nejdražším a nejlevnějším dnem. Přesouvání spotřeby do levných hodin je základem úspor pomocí flexibility.

Pro přesun spotřeby do levnějších hodin máme dvě možnosti:

Průměrné nejlevnější hodiny

Zařízení si nastavíte tak, že se spouští každý den v roce ve stejný čas o kterém víme, že je průměrně nejlevnější. Vybraný fixní čas nemusí být pro daný den ten nejlevnější, ale z pohledu celého roku bude průměrně nejlevnější. Výhodou je jednoduchost nastavení. Nevýhodou je, že pokud nastavíme nejlevnější hodinu na 3:00 ráno, tak ne vždy je opravdu nejlevnější.

Dynamické nejlevnější hodiny

Zařízení je potřeba řídit chytře a hledat každý jeden den v roce v denních cenách tu nejlevnější hodinu (nejlevnější hodiny) a neustále se přizpůsobovat. To se dá zvládnou víceméně jen s chytrou domácností. Nevýhodou je tedy složitější nastavení, ale nespornou výhodou jsou vyšší úspory. Dle Vaší spotřeby se pak dá spočítat návratnost investice do domácí automatizace.

Číselné porovnání obou strategií uvádíme níže.

Pokud se dokážeme dynamicky přizpůsobit nejlevnějším cenám, je možné dosáhnout od 10 do 16% úspor.


V níže uvedených výpočtech budeme používat ceny pro dynamické hodiny a pro průměrnou cenu 6 Kč/kWh.


Jaká domácí zařízení má smysl řešit?

Drobná domácí zařízení jako myčky a pračky v celkovém energetickém mixu nepředstavují nic zásadního. Zásadní je samozřejmě složení domácnosti z hlediska členů a podíl elektřiny na jednotlivých aktivitách. Obecně ale platí, že energeticky nejnáročnější je vytápění a pak ohřev vody. Pokud na jednu z těchto činností využíváte elektřinu, je pro vás flexibilita velmi důležitá.

zdroj: Eurostat


Jak vypadá rozhýbání?

Níže uvedená animace vychází z typového diagramu dodávky (TDD) a naším předpokladem je, že takto vypadá spotřeba průměrné domácnosti v Česku. Každá domácnost má potenciál flexibility jiný - základní myšlenka ale zůstává stejná - část spotřeby se dá přesunout do levnějších hodin.  

O tom, kolik se dá ušetřit na jednotlivých zařízeních a jaké jsou jejich možnosti flexibility se dozvíte v našem dalším článku Kde šetří flexibilita nejvíce?